Dvd
Nederlands

Bergen en woeste gronden ; Oude en nieuwe graslanden

Bergen en woeste gronden ; Oude en nieuwe graslanden

Genre:
Twee natuurdocumentaires over Europese landschappen met name over de bergen en de graslanden
Onderwerp
Bergfauna, Bergflora
Titel
Bergen en woeste gronden ; Oude en nieuwe graslanden
Taal
Nederlands
Uitgever
Hilversum: Evangelische Omroep, 2007
1 dvd-video
Speelduur
100 min.
Aantekening
Nederlands gesproken
ISBN
9789069340043

Besprekingen

EO-natuurdocumentaire met twee films uit de serie Living Europe. In beide speelt de wisselwerking tussen de mens en het natuurlijk milieu een centrale rol. ‘Bergen en woeste grond’ gaat over de spaarzame gebieden in Europa, waar dieren ongestoord in het wild kunnen leven. Soms gaat het om relatief grote gebieden, ondermeer in Centraal Europa, waar de omstandigheden nog altijd ideaal zijn voor in het wild levende beren. Soms gaat het ook over betrekkelijk kleine gebieden, die grenzen aan de invloedsfeer van de mens, zoals de smalle, hoogst gelegen delen van de hooggebergtes van Alpen en Pyreneeën. ‘Oude en nieuwe graslanden’ beschrijft een andere situatie, namelijk die van gebieden die door regulatie van het grondwaterpeil of door akkerbouw, hun functie als natuurlijk grasland verliezen of dreigen te verliezen en hoe de dieren- en plantenwereld daar op reageert. Twee rustige documentaires, met een grotendeels beschrijvend karakter.